สมัครID

กฎกติกาการเล่นเชิพนี้

1. จีเอ็มมีสิทธิทุกอย่างในการ ปรับปรุง แก้ไข แบนไอดี หรือ รีเซ็ทต่างๆ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
2. ห้ามใช้ โปร ในการช่วยเล่นต่าง ๆ หากพบเจอแบนทันที
3. ห้ามซื้อขายของในเกมเป็นบัตรหรือเงินจริงในเกม หากพบเจอแบนทันทีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
4. หากพบบัค หรือ ความผิดปกติของเซิฟกรุณาแจ้งจีเอ็มทันที
5. ห้ามใช้บัคในการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือไม่แจ้งแล้วนำมาก่อกวนในเซิฟเวอร์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบเจอ แบนทันที
6. ทางทีมงานจะไม่รับแจ้งปัญหา ถูกแฮค หรือ ถูกโกง เพราะถือว่าเป็นความผิดพลาดจากตัวผู้เล่นเอง
7. ห้ามกระทำการใดๆที่เข้าข่าย หลอกลวง ทุจริต ไม่ว่า สร้างตัวละครมาแอบอ้างว่าเป็นจีเอ็ม หรือตั้งชื่อให้เหมือนกับตัวละครคนอื่นแล้วเอาไปหลอกผู้เล่นอื่น
8.ห้ามด่า บุพการี การเหยียดเชื้อชาติ เยอะเย้ย ห้าม ด่า สถาบันพระมหากษัตริย์ หากเจอ แบนทันที

สมัคร ID