ของดรอป Tarantaros-Jikael Boss
2021-12-8 04:58:27
581 views

Tarantaros Boss

1.Crystal
2.Ruby
3.Diamond
4.Pink Diamond
5.Refinement Manual(G)15
6.Refinement Manual(Ac)15
7.Refinement Manual(A)15
8.Refinement Manual(C)15
9.Tarantaros’s Card


Jikael Boss

1.Crystal
2.Ruby
3.Diamond
4.Pink Diamond
5.Halls Candy
6.Jikael’s Card
7.Jikael’s Locked Box

v

v

กล่อง Jikael’s Locked Box

1.Refinement Manual(G)15
2.Refinement Manual(Ac)15
3.Refinement Manual(A)15
4.Refinement Manual(C)15
5.Refiner’s Manual (G)Special
6.Jikael Helm
7.Jikael Armor (T)
8.Jikael Armor (B)
9.Shoes of Jikael


 

 

 

 

 


บทความที่แนะนำ เพิ่มเติม+